Sprawdź nasze oferty

Szanowni przedsiębiorcy:

Zachęcamy Was do zawierania z nami porozumień o współpracę, deklaracji współpracy, w celu przyjmowania naszych Studentów na organizowane praktyki studenckie.

Kolejną możliwością jest uczestnictwo w Pogramie Praktyk Zawodowych, których celem jest nabycie przez Studenta – Praktykanta umiejętności, wiedzy i zachowań – niezbędne podczas wykonywania danego zawodu.

Uczestnikami praktyk zawodowych są studenci II i III roku, kierunków:

i

Administracja

 

Zarządzanie

 
w

Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna

 

Socjologia

 

Gospodarka Przestrzenna

 

Finanse i rachunkowość

 

Architektura

 

Transport

 

Stosunki międzynarodowe

 

Informatyka

 

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać w Biurze Karier

Akademickie Biuro Karier

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Polska
pokój nr 115 – piętro I

tel. 81 45 29 439,
e-mail: biurokarier@wspa.pl

Akademickie Biuro Karier

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Polska
pokój nr 212 – piętro II

tel. 81 45 29 439
e-mail: biurokarier@wspa.pl