Biuro Karier w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie świadczy usługi doradcze z zakresu projektowania ścieżki edukacyjnej i rozwojowej dla kandydatów, studentów i absolwentów. Przygotowuje te osoby do swobodnego poruszaniu się po dość dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Do zadań Biura Karier należy:

Pomoc w wyborze właściwej ścieżki kariery zawodowej i edukacyjnej oraz zdobyciu odpowiednich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

h

Indywidualne wsparcie związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, jak i przygotowaniem kandydata do procesu rekrutacyjnego

Organizacja szkoleń i warsztatów związanych z przekazaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania obecnego rynku pracy, środków i sposobów poszukiwania pracy, ukierunkowanych na obecne oczekiwania pracodawców

t

Jeżeli szukasz pracy – stałej lub tymczasowej, interesujących praktyk w Lublinie, w innej części kraju lub za granicą, Biuro Karier jest właściwym miejscem do wizyty w pierwszej kolejności

W ramach programu Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, FSS, WSPA za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej proponuje jedno i dwu semestralne wyjazdy naukowe do krajów UE, jak również kilkumiesięczne, płatne praktyki w międzynarodowych firmach i instytucjach.

Biuro Karier WSPA jest instytucją rynku pracy, działającą jako zarejestrowana w rejestrze Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Agencja Zatrudnienia.

W rozmowie z doradcą zawodowym możesz:

Rozwiać wątpliwości dotyczące wyboru drogi zawodowej

Dowiedzieć się więcej o sobie: o swoich mocnych i słabych stronach, kompetencjach i umiejętnościach nad czym mógłbyś popracować

}

Zaplanować efektywne poszukiwanie pracy, poznać metody poszukiwania pracy, zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotować się do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej

Zdobyć informacje związane z planowaniem własnej działalności gospodarczej

Dokonać odpowiedniego wyboru miejsca odbywania praktyk

Jeśli chcesz zmienić sposób myślenia o własnej sytuacji zawodowej oraz wzbudzić swoja motywację w tym zakresie, przyjdź i umów się na spotkanie indywidualne
z doradcą.

skontaktuj sie z nami

Akademickie Biuro Karier

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Polska
pokój nr 212 – piętro II

tel. 81 45 29 439
e-mail: biurokarier@wspa.pl

Dyżur doradcy zawodowego

Wtorek: od 09:00 – 14:00
Środa: od 09:00 – 14:00
Czwartek: od 09:00 – 14:00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne
lub e-mailowe umawianie się na spotkania.