Sprawdź nasze oferty

Szanowni przedsiębiorcy:

Zachęcamy Was do zawierania z nami porozumień o współpracę, deklaracji współpracy, w celu przyjmowania naszych Studentów na organizowane praktyki studenckie. (druki do pobrania można znaleźć w zakładce dokumenty).

Kolejną możliwością jest uczestnictwo w Pogramie Praktyk Zawodowych, których celem jest nabycie przez Studenta – Praktykanta umiejętności, wiedzy i zachowań – niezbędne podczas wykonywania danego zawodu.

Uczestnikami praktyk zawodowych są studenci II i III roku, kierunków:

i

Administracja

Zarządzanie

w

Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna

Socjologia

Gospodarka Przestrzenna

Finanse i rachunkowość

Architektura

Transport

Stosunki międzynarodowe

Informatyka

W firmie pieczę nad stażystą pełni tzw. zakładowy opiekun praktyk (może nim być tylko osoba zatrudniona na umowę o pracę lub współ/właściciel przedsiębiorstwa, posiadająca wykształcenie wyższe, a także 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analogicznym z zakresem obowiązków, jakie będzie mieć praktykant)

Studenci kierowani są na 6 miesięczne praktyki do firm (w niektórych przypadkach na 3 miesiące), które zgłoszą się do udziału w Programie.

Opłacamy koszt wynagrodzenia opiekuna z firmy (za opiekę nad jednym studenta w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk). Kwota wynagrodzenia dla opiekuna może wynieść maksymalnie 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać w Biurze Karier

Akademickie Biuro Karier

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Polska
pokój nr 200 – piętro II

 

tel. 81 45 29 439,
e-mail: biurokarier@wspa.pl