Fundacja HEROS zajmuje się działaniami na rzecz osób wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy.

Fundacja utworzyła również Agencję Zatrudnienia, która wspiera zarówno pracodawców jak i osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia.

W ramach projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” poszukujemy:

studentów ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej (licencjackie/magisterskie/doktoranckie/podyplomowe)

i absolwentów szkoły wyższej, do 5 lat po ukończeniu studiów,

  • którzy na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
  • oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

Oferujemy:

  • profesjonalne wsparcie doradcze
    in. specjalista ds. rekrutacji, psycholog czy doradca zawodowy
  • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje
  • dodatek motywacyjny do 400 zł/miesięcznie
  • możliwość odbycia stażu lub podjęcia zatrudnienia
  • zwrot kosztów dojazdu

Aktualnie oferujemy szkolenie social media oraz specjalisty ds. MS Excel.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z innymi ofertami, zarówno szkoleniowymi, jak i aktywizacyjnymi na naszym FB: https://pl-pl.facebook.com/fundacjaheros.org/

 

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt pod numer: 735-398-798

E-mail: anna.lobejko-litkowiec@fundacjaheros.org
maja.witek@fundacjaheros.org

Oferowane przez fundację wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne.

Fundacja HEROS realizuje projekt pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych