PRAKTYKA WAKACYJNA / STAŻ W DZIALE BHP

Profil kandydata:

Stażysta/Praktykant

Oczekiwania:

·        Student / studentka,
·        Znajomość podstaw obsługi komputera
·        Ukończone 18 lat
·        Chęć nauki

Zakres obowiązków:

·        Wspieranie działu BHP i ochrony środowiska w bieżących zadaniach;
·        Udział w aktualizacji oceny ryzyka zawodowego;
·        Aktualizację instrukcji bhp na stanowiskach pracy;
·        Przygotowanie na podstawie kart charakterystyki, skróconych kart informacyjnych substancji chemicznych
·        Wydawanie środków bhp pracownikom
·        Udział w tworzeniu kampanii zwiększającej świadomość bhp w zakładzie pracy

Aplikacje należy przesyłać na adres: olga.jedrych-skirzynska@abm-polska.pl