Serdecznie zapraszamy studentów lubiących pracę z dziećmi do asystowania przy cyklu warsztatów:

Sceniczna Przygoda z Chatką Żaka to warsztaty mające na celu pokazanie dzieciom i młodzieży jak wygląda praca na scenie. 🎻

Podczas zajęć dzieci i młodzież będą włączone w  działania związane z teatrem, muzyką, plastyką, tańcem, multimediami i animacją. 🎨

Tworzymy przestrzeń do budowania pewności siebie u dzieci i młodzieży oraz artystyczne międzypokoleniowe relacje, które ułatwiają wejście w świat kultury i sztuki. 🎬

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez kuratorów i instruktorów danej linii programowej oraz animatorów kultury z ACKiM UMCS Chatka Żaka.

Przewidujemy 3 edycje Scenicznej Przygody:

  1. 06-2.07.2021;
  2. 5-9.07.2021;
  3. 23-27.08.2021r.

Każdego dnia od 8:00 do 16:00 w ACKiM UMCS Chatka Żaka ul Radziszewskiego 16 w Lublinie.

Co gwarantujemy:

  • Rozwinięcie doświadczenia w pracy z dziećmi
  • Asystowanie doświadczonym pedagogom, artystom i dziennikarzom
  • Zdobycie doświadczenia w pracy w ramach projektu edukacyjnego
  • Uzyskanie zaświadczenia za udział w projekcie

Czego oczekujemy:

  • uczestnictwa w co najmniej jednej pełnej edycji warsztatów
  • Gotowości do pracy w dynamicznych warunkach
  • Kreatywności i zaangażowanie w powierzone zadania

 

W razie pytań i gotowości do współpracy zapraszamy do kontaktu:

Akademickie Centrum Kultury i Medów UMCS Chatka Żaka

Radziszewskiego 16, 20-030 Lublin

Koordynator:

Misia Goś 81 533 32 01  email: mieczyslawa.gos@mail.umcs.pl

Agnieszka Kołczewska 81 533 32 01 agnieszka.kolczewska@mail.umcs.pl

Zachęcamy do udziału!