Pracodawcy RP zapraszają studentki i studentów do udziału w konkursie „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?

Zadaniem dla uczestników jest odpowiedź na tytułowe pytanie w formie krótkiego wideo, prezentacji lub eseju. Nagrodami są miesięczne płatne staże w Pracodawcach RP, PGE Narodowym i Provident Polska.

Konkurs trwa od 5 do 22 lipca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.pracodawcyrp.pl /konkursstaz, pracę konkursową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail staz@pracodawcyrp.pl;

W przypadku filmu i prezentacji preferowane jest wysłanie pracy poprzez We Transfer.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej www.pracodawcyrp.pl