Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie ” Gotowi do pracy” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób:
– posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat),
– zamieszkałych na obszarze województwa lubelskiego,
– nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy,
– pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu organizowane są:
– Kursy podnoszące kompetencje zawodowe 64h (stypendium 8,83 zł brutto) + zwrot kosztów dojazdu,
– Szkolenie zawodowe 112h (stypendium 8,83 zł brutto) + zwrot kosztów dojazdu,
– Staże zawodowe (1550,28 zł brutto) + zwrot kosztów dojazdu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Fundacji Heros
Ul. Z.Krasińskiego 2/12
20-709 Lublin
Bądź prosimy o kontakt telefoniczny 735 398 798